TELEKOMUNIKACE


 • zpracování cenových a technických návrhů
 • předprojektová příprava
 • výstavby rDSLAM včetně NN přípojek a revizí
 • výstavby nadzemních a podzemních sítí, včetně sloupových a tvárnicových tratí
 • zřizování komunikačních přípojek, včetně zřizování služeb
 • údržba, opravy a servis komunikačních sítí
 • veškerá měření na metalických kabelech
 • vyhledávání poruch na metalických kabelech
 • vytyčování tras komunikačních sítí
 • vytyčování komunikačních sítí spol. CETIN, a.s., včetně protokolu o vytyčení (smluvní partner spol. CETIN, a.s.)
 • zpracování odpočtové dokumentace včetně geodetického zaměření
 • překládky komunikačních sítí
 • demontáže veškerých kabelových sítí, demolice objektů IRT apod.
 • záruční a pozáruční servis