ELEKTRO


  • elektroinstalační práce
  • lokalizace poruch na síti NN
  • výstavby nadzemních a podzemních sítí NN a VO
  • realizace NN přípojek, tažení a pokládka NN kabelů
  • revize NN